درباره ما

???? ثبت نام این دوره  جذب فرد دلخواه برای اسفند ماه  شروع شد .
این دوره با توجه به تجربیات کسب شده تفاوت های اندکی با دوره های پیشینمون داره .
 
 
????????????با توجه به درخواست های زیاد و طلب راهنمایی طی دوسال گذشته از طرف کاربران کانال و پیج زندگی مثبت، برای این مورد یک دوره آموزشی تهیه کردیم که تا اینجا با گذشت چند دوره بسیار عالی و موفقیت امیز بوده!
 
 

 

???????????????????????????????? با تلفیق این دو ( روانکاوی و قانون جذب ) به یک دوره پربار رسیدیم که تا به اینجا خیلی امیدوار کننده بوده چون واقعا خودم و دوستانم  و شرکت کنندگان دوره مسائلی داشتیم که تنها با این روش حل شد و عالی جواب داد!